MÁ PRÁCE

Na čem jsem pracoval, pracuji nebo budu pracovat. Jak je zřejmé z informací o mně, nejvíce se zaměřuji na IT. Působím nebo pracuji však i na jiných věcech.

Netwrop

Primárně svůj čas (mimo studium) investuji do vedení firmy specializované na vývoj webových aplikací a tvorbu webových stránek. Netwrop je primárně cílen na větší firmy a kvalitu výsledných prací.

Webové stránky Netwrop.com

Noilio

Pokud podnikáte a vedete daňovou evidenci, Noilio je možná něco pro vás. Slouží právě pro vedení daňové evidence. Jde o webovou aplikaci, která kromě samotného vedení umožňuje také propojení s bankovním účtem nebo API pro propojení s aplikací třetí strany. Samozřejmě vám počítá výši daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění. V budoucnu bude umožňovat také automatické placení zmíněných částek.

Tuto aplikaci jsem vyvinul jakožto svoji maturitní práci. O celé problematice a o funkčnosti se můžete podrobně dočíst v mé dokumentaci maturitní práce.

Webové stránky Noilio

Kniha Kobra 12

Když jsem byl v osmé a deváté třídě, společně s přáteli ze základky jsme natáčeli film Kobra 12. Bohužel se natočení nestihlo do konce letních prázdnin a potom jsme se rozešli na střední školy. Nebyl tak moc čas pokračovat. Přesto si někteří mezi sebou říkáme, že jakmile někdy nalezneme pravidelná okna, budeme v natáčení pokračovat, resp. začneme opět natáčet.

O všem, co se tehdy událo, píši již nějakou dobu knihu. Podrobnou a pravdivou. Dokončena bude během letošního roku, tedy během roku 2017.

Sweet Clicker

Sweet Clicker je jednou z mých mini-aplikací, jež píši povětšinou z nudy. Někteří lidé zase clickery z nudy hrají, tak si navzájem budeme prospěšní. :) Aktuální verze vzešla z této původní verze. Je patrné, že nová verze je mnohonásobně rozsáhlejší a nabízí mnohem více možností a zábavy. :)

„Bordelbába“

Bordelbába je další z mini-aplikací vzešlých mými prsty. Když se mezi něčím nemůžete rozhodnout, stačí pomyslet na to, co vás zajímá a Bordelbába vždy řekne pro vás nejpřínosnější možnost. Platí vždy její první odpověď po ve vaší mysli položené otázce. Zatím se mi nestalo, že by mi poradila špatně. Původní verze vypadala takto. Protože již byla nahrazena novější verzí, nevěřte raději odpovědím staré verze.

Představuji Bordelbábu 2.0. Jakmile přijdu na nějaké veřejně-použitelnější jméno, Bordelbábu přejmenuji.